Порядок обчислення пені за прострочення аліментів: рішення ВП ВС

  Порядок обчислення пені за прострочення аліментів: рішення ВП ВС

  Фабула справи № 333/6020/16: Жінка (позивачка) звернулася до суду з позовом до суду про стягнення неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів за весь час прострочення. Позов обгрунтовано тим, що вона з чоловіком (відповідач) перебували у зареєстрованому шлюбі, який рішенням районного суду було розірвано. Сторони мають двох дітей. Рішенням районного суду стягнуто з відповідача на користь позивачки аліменти на двох неповнолітніх дітей щомісячно до їх повноліття. Відповідач не сплачує аліменти, у зв’язку з цим утворилася заборгованість.

  Рішенням районного суду позов задоволено частково. Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що відповідач має перед позивачкою заборгованість зі сплати аліментів, тому наявні правові підстави для стягнення з нього неустойки (пені) за прострочення сплати аліментів у розмірі, який підтверджується наданим позивачем розрахунком. Враховуючи майновий стан відповідача, суд на підставі частини другої СК України зменшив розмір неустойки.

  Рішенням апеляційного суду апеляційну скаргу позивачки відхилено, апеляційну скаргу відповідача задоволено частково. Рішення апеляційного суду мотивовано тим, що пеня нараховується на суму заборгованості за той місяць, в якому не проводилося стягнення аліментів, при цьому сума заборгованості за аліментами за попередні місяці не додається до заборгованості за наступні місяці, а кількість днів прострочення обчислюється виходячи з того місяця, в якому аліменти не сплачувались. Суд послався на правову позицію, висловлену Верховним Судом України у постанові від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16.

  Не погодившись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивачка подала касаційну скаргу, яка мотивована тим, що пеня нараховується на всю суму несплати аліментів (заборгованості) за кожен день прострочення її сплати, а її нарахування не обмежується тим місяцем, протягом якого не проводилось стягнення. Пеня нараховується до дня ухвалення судом рішення. На підтвердження своїх доводів позивачка послалася на правові позиції, викладені Верховним Судом України у постановах від 11 вересня 2013 року у справі № 6-81цс13, від 1 жовтня 2014 року у справі № 6-149цс14, від 25 листопада 2015 року у справі № 6-2022цс15, від 16 грудня 2015 року у справі № 6-2696цс15, які по-іншому визначають порядок обчислення неустойки зі сплати аліментів, ніж ті, про які зазначив апеляційний суд.

  Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду дійшов висновку про необхідність відступити від висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у раніше ухвалених судових рішеннях (постановах) Верховного Суду України, а саме: від 2 листопада 2016 року у справі № 6-1554цс16; від 16 березня 2016 року у справі № 6-2589цс15; від 3 лютого 2016 року у справі № 6-1477цс15; від 16 березня 2016 року у справі № 6-300цс16.

  Велика Палата Верховного Суду, заслухавши доповідь судді, перевіривши наведені в касаційній скарзі та відзиві доводи, матеріали справи, вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню. Також Велика Палата Верховного Суду вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у раніше ухвалених судових рішеннях Верховного Суду України, з огляду на таке.

  Позиція Великої Палати Верховного Суду

  Розмір пені за місячним платежем розраховується так: заборгованість зі сплати аліментів за конкретний місяць (місячний платіж) необхідно помножити на кількість днів заборгованості, які відраховуються з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому мали бути сплачені, але не сплачувалися аліменти, до дня їх фактичної виплати (при цьому день виконання зобов’язання не включається до строку заборгованості) та помножити та один відсоток: заборгованість за місяць х кількість днів заборгованості х 1%.

  За цим правилом обраховується пеня за кожним простроченим місячним платежем.

  Загальний розмір пені становить суму розмірів пені, обрахованої за кожним місячним (періодичним) платежем.

  У разі виплати аліментів частинами необхідно зазначити, що якщо такі часткові платежі вчинені протягом місяця, у якому повинні сплачуватися аліменти, і їх загальна сума становить місячний платіж, визначений у рішенні суду про стягнення аліментів, вважається, що той з батьків, який повинен сплачувати аліменти, виконав ці зобов’язання.

  У разі, якщо місячний платіж сплачено не в повному розмірі, пеня буде нараховуватися з першого дня місяця, наступного за місяцем сплати чергового платежу, на різницю між розміром, який мав бути сплачений на утримання дитини, та розміром фактично сплачених аліментів з урахуванням строку прострочення та ставки пені — 1%.

  Строк прострочення вираховується з урахуванням раніше зазначеного правила і починає перебіг з першого дня місяця, наступного за місяцем внесення періодичного платежу, до дня, який передує дню сплати заборгованості.

  У разі, якщо заборгованість зі сплати аліментів погашено частково в іншому місяці, визначення пені на заборгованість зі сплати аліментів розраховується з урахуванням розміру несплаченої частки аліментів за певний місяць з дня сплати частки місячного платежу і до дня, який передує дню погашення заборгованості за відповідним місячним платежем, помноженого на 1%.

  З постановою можна ознайомитись за посиланням.

  Раніше «Судово-юридична газета» писала про актуальні проблеми судової практики щодо визначення доходів, з яких утримуються аліменти.


  Джерело статті: “https://sud.ua/ru/news/publication/148386-poryadok-obchislennya-peni-za-prostrochennya-alimentiv-rishennya-vp-vs”

Джон Девисон Рокфеллер

Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать деньги.